സച്ചിൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ സ്വാർത്ഥനായ കളിക്കാരനായിരുന്നോ? ഭാഗം 2

മുൻ പോസ്റ്റിൽ (വായിക്കാത്തവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കുക) സച്ചിൻ 80 റൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് പോകാൻ മെല്ലെപ്പോക്ക് നടത്താറുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തെ പൊളിച്ചു കൊണ്ട് സച്ചിന്റെ സെഞ്ച്വറി ഇന്നിംഗ്സുകൾ...

ആരാണ് മികച്ചവൻ??

August 6, 2019 Cricket Top News 0 Comments

ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്നും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തർക്ക വിഷയമാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്നതിന് ഒരു കാലത്തും കൃത്യമായ ഉത്തരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല....

സച്ചിൻ രമേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ സ്വാർത്ഥനായ കളിക്കാരനായിരുന്നോ???

August 1, 2019 Cricket Top News 0 Comments

സച്ചിൻ ടെൺടുൽക്കറെ വിമർശിക്കാൻ വിമർശകർ അവസാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സച്ചിൻ തൻറെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 80 റൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുട്ടി കളിക്കും, അത് സെഞ്ച്വറി അടിക്കാൻ വേണ്ടി...